Privacyverklaring


Allereerst hartelijk dank voor het bezoeken van onze website xtec.nl.

XTEC Techniek BV verzamelt persoonsgegevens over jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij vinden een transparante en betrouwbare dienstverlening erg belangrijk. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken.

XTEC Techniek BV staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Verwerking van persoonsgegevens

XTEC Techniek BV legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer je klant bent van XTEC Techniek BV, reageert op een vacature van XTEC Techniek BV of anderszins contact hebt met XTEC Techniek BV. Het gaat hierbij om contactgegevens, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. De gegevens worden door jou verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

XTEC Techniek BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende afspraak/ overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van nieuwe producten en diensten van XTEC Techniek op de hoogte te houden.

Delen met anderen

XTEC Techniek BV verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren

XTEC Techniek BV zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je wilt weten welke persoonsgegevens XTEC Techniek BV van jou verzamelt en gebruikt, kun je XTEC Techniek BV vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kun je sturen naar info@xtec.nl. XTEC Techniek BV zal binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Natuurlijk gaat XTEC Techniek BV zorgvuldig om met jouw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze advertenties zijn De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content en programmeercode berust bij XTEC Techniek BV, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen of programmeercode van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van XTEC Techniek BV.

Algemene Voorwaarden

XTEC Techniek BV is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 66966515. Op de dienstverlening van XTEC Techniek BV zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over de Privacy statement? Schroom dan niet om met ons in contact te treden.

Vragen of meer informatie nodig? Neem gerust contact op!


Manfred
Weelink
-projectleider

Vragen of meer informatie nodig? Neem gerust contact op!


info@xtec.nl
0544 - 487 810