Adviseren en uitvoeren van veiligheidsprojecten op maat

Img 3675

Leveren en montage van veiligheidsbordessen

De toegangroute naar de cabine was van origine onlogisch en onveilig geconstrueerd. XTEC heeft na een inspectie, op basis van bevindingen, advies uitgebracht. Vervolgens een nieuwe en veilige toegang geëngineerd, geleverd en gemonteerd bij vier portaalkranen.

Img 3371

Leveren en montage wenteltrap

De oude route naar de werkplek van de kraanmachinist was onveilig en aan vervanging toe. XTEC heeft samen met de betrokken werknemers een plan voorbereid en uitgevoerd. We hebben de cabinedeur verplaatst en de instap aangepast. Om ruimte te besparen is er een wenteltrap geplaatst die voldoet aan alle veiligheids- en ergonomische eisen.